Home » חברות ביטוח » הכשרה ביטוח

הכשרה ביטוח

חברת הכשרה ביטוח מספקת מגוון של ביטוחים החל מביטוח דירה, ביטוח משכנתאות, ביטוח רכב, ביטוח נסיעות, ביטוח חיים, ביטוחים לעסק וגם ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. החברה מציעה ביטוחי בריאות כמו תכנית למאבק בסרטן השד והרחם, או ביטוח למחלות קשות ואירועים רפואיים קשים שמבטיחים למבוטחים כי במידה ויגיעו למצב בו ימצאו במחלה קשה או מצב רפואי קשה, תהיה להם הדרך להתמודד עם ההוצאות הרפואיות הגדולות.

פוליסת 'הכי סיעוד'

פוליסת הביטוח הסיעודי של הכשרה ביטוח נקראת 'הכי סיעוד'. כמו בפוליסות אחרות גם בהכי סיעוד מבוטח מוכר כנמצא במצב סיעודי אם בעקבות מחלה, תאונה או ירידה הדרגתית בתפקוד, אינו מסוגל לבצע פעילויות בסיסיות יומיומיות, או במידה והוכר כנמצא במצב של תשישות נפש. התכנית מבטיחה פיצוי חודשי קבוע, כל זמן שהמבוטח נמצא במצב סיעודי וכן במקרה של פטירה, יינתן פיצוי חד פעמי למוטב.

הצטרפות לפוליסה

ניתן להצטרף לביטוח הכי סיעוד מגיל 20 ועד גיל 70 ומבוטח המצטרף לפוליסת הכי סיעוד צריך לבחור האם הוא מעוניין בפוליסה עם פרמיה קבועה, אשר גובהה יקבע על פי גילו של המבוטח ביום ההצטרפות לביטוח, או האם הוא מעוניין בפוליסה עם פרמיה משתנה, אשר תעלה בהתאם לגילו של המבוטח. הביטוח אטרקטיבי במיוחד אם מצטרפים אליו בגיל צעיר יחסית במסלול של פרמיה קבועה, כך שזוכים לכיסוי מגיל צעיר עם תשלומי פרמיה נמוכים יחסית, עם תקופת ביטוח שתקפה לכל החיים.

הכיסוי של הפוליסה

הפוליסה אינה כוללת תקופת אכשרה, כך שהמבוטח מכוסה על ידי הביטוח מיד לאחר החתימה על הפוליסה ובתקופה שבה מקבל המבוטח את גמלת הביטוח הוא משוחרר מתשלום הפרמיה החודשית. את הביטוח הסיעודי הכי סיעוד, כדאי ומומלץ לרכוש בנוסף לביטוח קולקטיבי שניתן דרך קופות החולים השונות, שהוא בדרך כלל ביטוח מוגבל בזמן של עד 3 או 5 שנים. הכי סיעוד מבטיח כי התאמה של הביטוח הפרטי לביטוח הקבוצתי של קופת החולים, תבטיח כיסוי מלא לאורך כל החיים על כל מקרה של מצב סיעודי.

מבוטח אשר מבקש להצטרף לפוליסת הכי סיעוד מתבקש למלא טפסים הכוללים הצהרת עישון והצהרת בריאות ובה על המבוטח ליידע את חברת הביטוח על כל מצב רפואי, מחלה או ניתוח שעבר בעבר. לאחר שקילה של מצבו הרפואי של המבוטח בהתאם להצהרת הבריאות שהגיש, חברת הביטוח שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבטח, או לחלופין לצרף את המבוטח לפוליסה בתנאים מתאימים עם רשימת חריגים אישיים, אשר אינה מכסה כל מקרה של מצב סיעודי שנגרם עקב מצב רפואי קודם.

תביעת הביטוח

מבוטח אשר הגיע למצב סיעודי מסיבה כלשהי ומבקש לקבל את כספי הביטוח נדרש למלא טופס הגשת תביעה לביטוח. את הטפסים הנדרשים ניתן להשיג באתר האינטרנט של החברה או דרך סוכן הביטוח. בנוסף למסמכי התביעה יש לצרף גם אישור רפואי מרופא מוסמך ובו האבחנה הרפואית לגבי מצבו הרפואי והתפקודי של המבוטח, המציין ומתייחס לטיפולים הרפואיים אותם עובר המבוטח והמגבלות מהן הוא סובל.

בנוסף לאישור הרפואי יש לצרף לטופסי התביעה גם מסמך רשמי מן המוסד הרפואי בו מטופל המבוטח, המפרט אילו פעולות יומיומיות מתוך שש הפעולות הנבחנות במבחן תלות, המבוטח לא מסוגל לבצע בכוחות עצמו.

חברת הביטוח רשאית לדרוש כל מסמך נוסף כהבהרה ובמידה והמבוטח הוכר כנמצא במצב סיעודי, הוא יחל לקבל את גמלת הביטוח לאחר תקופת ההמתנה המצוינת בפוליסת הביטוח. חברת הביטוח מחויבת להודיע למבוטח בכתב על אישור תביעתו, או על דחיית התביעה עקב רשימת חריגים או חוסר התאמה לתנאי הפוליסה.

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר