Home » מאמרי ביטוח סיעודי » חוק ביטוח סיעוד

חוק ביטוח סיעוד

את ביטוח הסיעוד מפעיל המוסד לביטוח לאומי יחד עם משרד הרווחה ושרותי בריאות כללית. חוק ביטוח סיעוד קובע כי כל אזרח שהגיע לגיל הפרישה ומצא עצמו נזקק לסיוע בביצוע פעולות יום-יומיות זכאי לגמלת סיעוד.

גמלת הסיעוד היא בעצם סל השרותים אותו יקבל הזכאי לה והיא כוללת מספר שירותים:

 • עזרה של מטפלת בבית המבוטח
 • טיפול במרכז יום לקשישים
 • אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים
 • משדר מצוקה
 • שרותי מכבסה

השרותים יבחרו מתוך אלו המפורטים לעיל ומטרתם היא לסייע למבוטח בהתנהלות השגרתית שלו, שנפגמה עקב מצבו הרפואי. תפקיד חוק הביטוח הסיעודי הוא להבטיח כי גם לאחר שיאבד אדם את כושר ההתנהלות שלו יהיה מי שיסייע בידו ובכך יקל על המבוטח עצמו ועל משפחתו שתומכת בו.

מי זכאי  לגמלת סיעוד במסגרת חוק ביטוח סיעוד?

בכדי להיות זכאי לגמלה סיעודית יש לעמוד במספר תנאים והם:

 • להיות תושב/ת ישראל שהגיע לגיל פרישה
 • מגורים בקהילה ולא במוסד
 • חייב לעמוד במבחן הכנסות
 • שאינו מקבל כל סוג אחר של גמלה
 • שנמצא זקוק באופן ברור לסיוע בפעולות שאינו מסוגל לבצע, כמו לבוש ורחצה

לאחר שנבדקו צרכיו המדויקים של המבוטח, הוא יקבל במסגרת חוק ביטוח הסיעוד גמלת סיעוד בכדי שיעזר באדם נוסף שיסייע בידו לבצע את הפעולות שנבצר ממנו לבצע, בשל מצבו הרפואי. הגמלה אינה כספית בדרך כלל אלא מעשית על ידי הגעה של מטפל לבית המבוטח על פי צרכיו או סיוע באשפוז סיעודי.

שימוש בביטוח סיעודי

המוסד לביטוח לאומי בוחן כל מקרה לגופו ולכן ישנן מספר רמות למימוש הביטוח וזאת על פי מצבו האישי של המבוטח ומידת הסיוע בביטוח סיעודי לה הוא זכאי.

שלוש רמות זכאות להן זכאי המבוטח והן:

 • זכאות מינימלת, שבה תלוי המבוטח במטפל וזקוק להשגחה אישית לזמן מה, הוא יקבל את מספר השעות הנמוך ביותר.
 • זכאות סמלית, בה המבוטח תלוי בסיוע במידת מה אבל ישנן פעולות שבהן אינו זקוק לסיוע.
 • זכאות מקסימלית תנתן למבוטח שנזקק לסיוע בכל פעולה בשעות היממה וכן להשגחה צמודה.

המבוטח הוא שבוחר מתוך ההטבות את הסיוע לו הוא זקוק במסגרת ההטבות המוצעות לו.

כיצד בפועל מגישים בקשה לביטוח סיעוד?

בכדי לממש את ההטבה שמגיעה לנו במסגרת חוק סיעוד יש למלא טופס בכל אחד מסניפי ביטוח לאומי. למי שאינו מסוגל למלא ניתן לתת לאדם אחר שימלא בשמו את הטופס. לאחר מילוי הטופס יש להגישו למוסד לביטוח לאומי בעיר מגורים. יש לשים לב לסעיף בו רשאי רק הרופא המטפל לחתום.

קביעת הזכאות

צוות מומחים בתחומם ובהם רופאים מטפלים ופיזיותרפיסטים, יאמדו את חוסר יכולתו של המבוטח להתנהל באופן תקין בביתו ועל ידי חוות דעתם תתקבל ההחלטה לגבי היקף הסיוע שיקבל המבוטח.

המוסד לביטוח לאומי מקבל את חוות הדעת מידי המומחים והוא שמחליט בסופו של דבר כמה זמו יקבל המבוטח סיוע בביתו ובאיזה תדירות. ישנם מקרים בהם הגמלה תהיה זמנית בלבד לצורך החלמה.

התאמת השרות למבוטח בפועל תעשה על ידי אנשי מקצוע שקיבלו את חוות הדעת של הצוות הרפואי שאמד את הסיוע שלו זקוק המבוטח ועל פי היקף הסיוע שקבע הביטוח הלאומי. אנשי המקצוע תפקידם להתאים את הטיפול הראוי למבוטח על ידי מסקנות הרפואיות והמקצועיות.

ישנם מספר ארגונים המעניקים את שירותיהם לכלל המבוטחים באופן קבוע.

את ההודעה לזכאות יקבל המבוטח בהודעה לביתו, אליה תצורף חוברת הסבר על ההטבות המגיעות לו במסגרת חוק הביטוח הסיעודי.

ישנם מקרים נדירים, בהם יקבל המבוטח גמלה כספית לצורך מימון טיפול רפואי צמוד וזאת במסגרת ניסוי שנערך במספר ערים.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר