Home » מאמרי ביטוח סיעודי » גמלת סיעוד

גמלת סיעוד

מהי גמלת סיעוד?

הביטוח הלאומי הוא המוסד אשר קובע את הזכאות לגמלת סיעוד. כבכל המקרים של קצבאות וגמלאות של ביטוח לאומי, ישנן הנחיות מפורשות מאוד בנוגע לקבלת הגמלה. הביטוח הלאומי מעניק גמלאות סיעוד לאנשים אשר הגיעו לגיל הפנסיה וגרים עדיין בביתם. אנשים אלה לא מסוגלים לבצע בעצמם את שש הפעולות הבסיסיות: הלבשה, אכילה ושתיה, קימה ושכיבה, רחצה, הליכה ושליטה על סוגרים.

במידה והאדם הסיעודי עומד בדרישות, הוא זכאי לגמלת סיעוד. גם אדם תשוש נפש שזקוק לסיוע ולהשגחה צמודה וגם קשיש שזקוק להשגחה ולשמירה על בטחונו, ייחשבו בביטוח הלאומי כסיעודיים ויקבלו גמלת סיעוד.

מה כוללת גמלת סיעוד?

המוסד לביטוח לאומי מעניק גמלת סיעוד לאדם בעבור סיוע של מטפלת אשר מגיעה לביתו כעשר עד חמש עשרה שעות בכל שבוע. שירותים נוספים הניתנים הם טיפול והשגחה במרכזי יום, אספקה של מוצרי ספיגה שונים, שירותי כביסה ומשדרי מצוקה של חברות שונות.

שירותי הסיעוד מסייעים לאדם הסיעודי בביצוע פעולות יומיומיות, ומסייעים במשק הבית, ובכך מקלים על המשפחה. גמלת הסיעוד לא מוענקת באמצעות גמלה כספית, אלא באמצעות שירותי סיעוד.

מתי מקבלים גמלת סיעוד?

המוסד לביטוח לאומי קבע חמישה קריטריונים, בהם צריך האדם הסיעודי לעמוד על מנת לקבל גמלה:

 • על האדם הסיעודי להיות תושב חוקי בישראל ולהגיע לגיל הפרישה לפנסיה.
 • האדם הסיעודי ממשיך לגור בביתו ולא עבר לגור בבית אבות או במוסד סיעודי .
 • המוסד לביטוח לאומי בודק את הכנסותיו של האדם הסיעודי, ולפיהן ייקבע היקף הגמלה אותה יקבל.
 • האדם הסיעודי אינו מקבל גמלה לשירותים מיוחדים של הביטוח הלאומי, או קצבה ממשרד האוצר בעבור השגחה צמודה וטיפול אישי.
 • אין בכוחו של האדם הסיעודי לבצע בעצמו את כל שש הפעולות (הנזכרות למעלה), והוא זקוק לסיוע ולהשגחה צמודים מתוך חשש שמא יפגע בביטחונו או בביטחון הסובבים אותו.

היה והאדם הסיעודי עונה על הדרישות כולן, המוסד לביטוח לאומי שולח לביתו אחות מוסמכת אשר עורכת מבדקים כדי לראות את מידת התלות שלו באחר, או את מידת ההשגחה לה הוא נזקק. האדם הסיעודי מבצע את הפעולות, לפיהן האחות בוחנת את המתרחש בפועל, ולפיכך מתקבלת ההחלטה בנוגע לזכאותו לגמלת סיעוד.

בתום הבדיקה, המוסד לביטוח לאומי קובע האם מגיעה לאדם הסיעודי גמלת סיעוד, ובאיזה היקף. בנוסף בודקים האם ההגבלות בתפקוד הן קבועות או זמניות, ובהתאם לכך נקבעת תקופת הזכאות לגמלה.

סיבות לדחיית הבקשה לגמלת סיעוד

 • במקרים וסכום הכסף שברשות האדם הסיעודי עובר את תקרת ההכנסות המוגדרת על ידי הביטוח הלאומי, הוא לא זכאי כלל לגמלת סיעוד או שהוא זכאי רק למחציתה. גובהן של ההכנסות ייקבע בהתאם ל"מבחן ההכנסות".
 • במקרים וב"מבחן התלות", אשר נערך על ידי אחות בבית, התגלה כי האדם הסיעודי לא זקוק מספיק לסיוע של אדם אחר לשם ביצוע פעולות בסיסיות או שהוא נמצא כלא זקוק להשגחה צמודה, הוא לא זכאי לקבלת גמלת הסיעוד.

אפשרויות לגבי ערעור על ההחלטה בדבר הגמלה

 • הגשת ערעור– במקרים בהם המוסד לביטוח לאומי פוסל את הזכאות לגמלה או שמחליט על הענקת גמלת סיעוד מופחתת בעיניי האדם הסיעודי, זכותו לפנות לבית הדין לעבודה ולהגיש ערעור בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההחלטה. האדם הסיעודי זכאי לערער כמה פעמים.
 • הגשת בקשה חוזרת– במידה ובקשתו של האדם הסיעודי נדחית, אולם חלה החמרה במצב, יש באפשרותו לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש לעבור בדיקה נוספת בנוגע למצבו. לצורך זה, הוא חייב להצטייד בטפסים רפואיים אשר מעידים כי חלה ההחמרה במצבו.

ביטוח סיעודי

הדרך הטובה ביותר להבטיח כי יהיו ברשותנו הכספים הדרושים לטיפול סיעודי נאות היא רכישת ביטוח סיעודי מבעוד מועד. כך, במקרה הצורך תעמוד לרשותנו האפשרות של תביעת ביטוח סיעודי על מנת לקבל מימון לטיפול או לאישפוז הסיעודי לו אנו זקוקים.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר