ביטוח תלמידים

ביטוח תאונות במוסדות הלימוד נועד לכסות את התלמידים במקרה של תאונה. מקורו של ביטוח זה הוא מתוקפו של חוק "לימודי חובה" ועל פיו כל מי שזכאי לחינוך חינם במסגרת החוק, זכאי לביטוח במקרה של תאונה, גם אם אין גורם מסוים שאחראי על התרחשותה.

תשלום על ביטוח בריאות זה הינו חובה לכל לומד במוסד לימודים והוא נכלל בתשלום של אגרת החינוך המשולם בתחילת כל שנת לימודים.

כיסוי ביטוח התלמידים הוא ל-24 שעות, 365 ימים בשבוע. בין אם התלמיד נמצא בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ לו. יתרה מזאת, התלמידים מבוטחים גם בחופשות החגים והן בחופשת הקיץ ואף כאשר התלמיד נמצא בחופשה בחו"ל.

תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי וגלוי, אשר בעקבותיו נגרם נזק פיזי או נפשי. ההגדרה תאונה כוללת: החלקה, נפילה, חבלה, כוויה, טביעה, פגיעה כתוצאה מאלימות או מעשה זדוני, פגיעה מחפץ או מתקן, פגיעה מבעל חיים, פגיעה ספורטיבית, התעללות פיזית או נפשית ועוד.

הפיצויים הניתנים עקב התאונה אינם תלויים בדמי הנזק שצריך האחראי על התאונה, באם קיים כזה, לשלם.

היקף הפיצוי נקבע באופן יחסי בהתאם לאחוזי הנכות שנגרמו לתלמיד עקב התאונה. הסכום המקסימלי לפיצוי עומד על כ-340,000 ₪. בנוסף, עבור כל יום אשפוז או היעדרות ממוסד הלימודים שנגרמו עקב התאונה החל מהיום השביעי, ישנה זכאות לפיצוי וכן פיצוי במקרה מוות. תשלום הפיצויים יתבצע עד 30 יום מיום הגשת התביעה לפיצויים.

על אף הביטוח רחב ההיקף, חשוב להדגיש כי ישנם אירועים שאינם מכוסים על ידי ביטוח התלמידים והם: תאונת דרכים, פגיעה כתוצאה ממלחמה, פגיעה כתוצאה מפעילות צבאית, תאונת עבודה, רשלנות רפואית למחלות קיימות.

לא פעם הורי התלמידים אינם מודעים להיקפי הביטוח בו מבוטחים ילדיהם וזה במידה רבה בשל הנטייה של חברות הביטוח שלא לחשוף את פרטי הפוליסה ברש גלי. הורים רבים מאמינים כי ביטוח התלמידים תקף בין כותלי בית הספר בלבד ולכן אינם תובעים פיצויים מחברות הביטוח במקרה של פגיעה.

הסתרה של פרטי הביטוח נובעת מהעובדה הפשוטה שהפרמיה משולמת דרך אגרת החינוך של בית הספר ולא ישירות מול חברת הביטוח. כתוצאה מכך העתק מן הפוליסה לא נמסר לידי ההורים וכך הם אינן חשופים לכל פרטי הפוליסה ואינם יודעים על הזכויות שמגיעות להם.

נקודה נוספת שחברות הביטוח לא ששות לחשוף היא שחוק ההתיישנות בפוליסה זו חל רק כאשר המבוטח הגיע לגיל שמונה עשרה. חוק ההתיישנות בפוליסות ביטוח תקף לשלוש שנים ולכן מבוטח יכול לתבוע פיצויים עד גיל 21.

הפתרון אם כך הוא לבקש העתק מן הפוליסה מבית הספר, ההעתק צריך לכלול את הפוליסה עצמה וכן את כל המסמכים הנלווים לה, בדגש על טופס הודעה על תאונה וטופס התביעה עצמו. עצם התשלום על הביטוח מחייב את החברה לתת לכם עותק מלא של הפוליסה.

במקרה של תאונה של תלמיד יש לדווח למנהל בית הספר באופן מיידי על התרחשותה וכן לוודא קבלת אישור על מסירת הפרטים מהמנהל עצמו. בנוזף, דרשו אישור על היעדרות מבית הספר לקבלת פיצויים על ימי היעדרות.

את טופס התביעה יש למלא ולהעביר לחברת הביטוח וכן לקבל אישור על מועד מסירתו. צרפו אל התביעה את כל המסמכים הרפואיים וכן את כל הקבלות על ההוצאות שנגרמו עקב התאונה: אשפוז, חילוץ, אמבולנס וכו'.

זכרו שתמיד ניתן לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בנוגע לתביעת הביטוח ולא להסתפק על ייעוצו של צוות בית הספר.

פורסם בקטגוריה קופת חולים, חברות ביטוח, ביטוח לאומי, עם התגים , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.