Home » מאמרי ביטוח סיעודי » ביטוח סיעודי קבוצתי – קולקטיבי

ביטוח סיעודי קבוצתי – קולקטיבי

ביטוח סיעודי קולקטיבי הוא בעצם ביטוח סיעודי קבוצתי. ביטוח סיעודי כזה בדרך כלל נרכש דרך ארגון או איגוד כמו מקום עבודה, חברה גדולה, וועד עובדים, קיבוץ וכדומה. ביטוח קולקטיבי בדומה לביטוח סיעודי פרטי ואישי, נרכש בדרך כלל מאחר וגמלת הסיעוד שמספק המוסד לביטוח לאומי אינן מספיקות או מכסות הוצאות שוטפות של טיפול סיעודי, בין אם בעזרת מטפל או על ידי מוסד סיעודי.

מרבית הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים נרכשים כיום על ידי מעסיקים וחברות למען העובדים ומותאמים בעקבות כך למבוטחים הספציפיים. במקרים מסוימים המעסיק לא רוכש את פוליסת הביטוח הקבוצתי, אך וועד העובדים יכול לפנות אל חברת ביטוח או קופת חולים ובמקרה הזה הביטוח יהיה קולקטיבי אך על חשבונו של העובד.

יתרונות ביטוח סיעודי קבוצתי

יתרון אחד ברור של ביטוח סיעודי קולקטיבי על פני ביטוח פרטי ואישי הוא שחברת הביטוח לא יכולה לדחות או לסרב לכסות הוצאות רפואיות של אדם החתום על ביטוח קולקטיבי, בטענה כי מצבו הרפואי היה קיים בעת החתימה על הפוליסה (אין חיתום).

כאשר אדם מבקש לרכוש ביטוח סיעודי פרטי הוא נדרש לחתום על טופס וויתור סודיות רפואית ולפרט בפני חברת הביטוח בטופס הצהרת בריאות, כל מצב רפואי או מחלה קיימת ממנה הוא סובל. במקרה שאותו אדם מגיע למצב סיעודי בעתיד עקב מצב רפואי שהיה קיים בעת החתימה על הפוליסה, חברת הביטוח רשאית לסרב להעניק לו את כספי הביטוח.

לעומת זאת כאשר קבוצה, ארגון או גוף מסודר רוכש ביטוח סיעודי קולקטיבי, המבוטחים לא נדרשים לחתום על טופס וויתור סודיות רפואית ועל כן חברת הביטוח לא יכולה לסרב להעניק כיסוי רפואי על כל בעיה עתידית כלשהי. המפקח על הביטוח מטעם משרד הבריאות אף אסר על חברות הביטוח לבצע חיתום בדיעבד ובעצם לסרב להעניק ביטוח למבוטחים בטענה שאילו ידעו על מצבם הרפואי היו מסרבים להחתימם על הפוליסה.

הבדל נוסף בין ביטוח קולקטיבי לביטוח פרטי הוא שברוב הביטוחים הפרטיים ישנה רשימת חריגים המפרטת באילו מקרים לא יתקבלו כספי הביטוח, כאשר בדרך כלל מדובר במקרים לאחר תאונה או לאחר פעולות טרור. במרבית הביטוחים הקולקטיבים רשימת החריגים מצומצמת מאוד ולכן יותר מבוטחים זכאים למימוש כספי הביטוח הסיעודי.

ביטוחים קולקטיביים בדרך כלל יותר גמישים עם המבוטחים ובעלי פחות הגבלות בפוליסת הביטוח והסיבה העיקרית לכך היא שמדובר בביטוחים של אנשים רבים ושל קבוצות גדולות שחותמות על הפוליסה יחד ולכן חברות הביטוח בדרך כלל מעדיפות להתגמש, על מנת להחתים יותר מבוטחים. יתרון נוסף של ביטוח סיעודי הוא שהעלות החודשית שלו למבוטח בדרך כלל פחותה מאשר ביטוח פרטי, כאשר החיסרון הגדול הוא שבדרך כלל ביטוח כזה מוגבל בזמן.

מרבית הביטוחים הקולקטיבים מעניקים ביטוח לתקופת זמן של בין 3 ל- 5 שנים. ברוב המקרים לאחר תקופת הזמן שנקבעה מראש חברת הביטוח רשאית לשקול האם היא מעוניינת לחדש את פוליסת הביטוח עם החברה או הקבוצה ואם לא. הגבלת הזמן יכולה להיות בעייתית מאוד למבוטחים, שכן הם עלולים למצוא עצמם ללא ביטוח סיעודי בגיל מתקדם יחסית, שבו יתקשו למצוא חברת ביטוח שתסכים לבטח אותם עקב גילם, או עקב בעיות רפואיות מהן הם סובלים.

כיום חברות ביטוח רבות מאפשרות למבוטחים שהיו חתומים על פוליסת ביטוח קולקטיבי, לחתום כמבוטחים אישיים לאחר תום תקופת הפוליסה, ללא וועדות בריאות או הליכים נוספים. הפוליסות הקולקטיביות אמנם זולות יותר, אך הן אינן מבטיחות את השקט הנפשי שמעניק ביטוח סיעודי פרטי לכל החיים ומשאירות את המבוטחים חשופים למקרה בו יופסק הביטוח והם יאלצו למצוא ביטוח אחר בכוחות עצמם.

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר