Home » קצבאות וגמלאות של ביטוח לאומי

קצבאות וגמלאות של ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד הממשלתי שתפקידו להעניק סיוע כלכלי למי שאינו מסוגל להתפרנס בכוחות עצמו. האוכלוסייה שנדרשת בדרך כלל לסיוע המוסד לביטוח לאומי כוללת: נכים, מובטלים, קשישים, בעלי לקויות שונות, נשים חד הוריות, יתומים וכו'.

המוסד לביטוח לאומי מעניק במקביל גמלת סיעוד, שירותי רווחה לנזקקים לשירותים אלה וכן שיקום מקצועי והכשרות שונות במטרה להשיב אנשים אל מעגל העבודה. קצבאות וגמלאות של ביטוח לאומי מסייעות לאזרחי ישראל אשר איבדו את יכולתם להתפרנס ולהרוויח כסף.

כל תושבי ישראל זכאים לקבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי במקרה שיקלע לקושי להתפרנס בכוחות עצמו וזאת מפאת החובה לשלם דמי ביטוח לאומי. תשלום קבוע למוסד לביטוח לאומי מעניק תשלום פיצויים באחד מן המקרים הבאים: תאונה, אובדן כושר עבודה, גירושין ועוד. הכסף שמשולם על ידי כל אחד ואחד משמש באופן שוטף אנשים שכרגע אינם מסוגלים להתפרנס.

כל תושב ישראל מעל גיל 18 מחויב לשלם ביטוח לאומי. אצל אנשים שכירים יורד התשלום ישירות מן המשכורת ונגזר מגובהה, לעומת זאת עצמאיים ומי שאינו מועסק משלמים לביטוח הלאומי עצמאית. אוכלוסיות הפטורות מתשלום לביטוח הלאומי הינן חיילים, תלמידים במוסדות חינוך על יסודיים (יג'-יד'), עולים חדשים שאינם משתכרים בשנתם האחרונה וכן עולים שהגיעו לארץ לאחר גיל 60.

הקצבאות והגמלאות שמשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי הן כדלקמן:

דמי אבטלה: תשלום חודשי המהווה תחליף זמני לפרנסה של מי שפוטר מעבודתו. תשלום דמי האבטלה מאפשר למובטל לחפש עבודה ללא דאגה לפרנסתו.

דמי מזונות: תשלום חודשי המהווה תחליף לתשלום מזונות במידה והבעל מסרב לשלם לגרושתו. הביטוח הלאומי דואג לתשלום המידי ומאוחר יותר מסדיר את התשלום מול הסרבן.

דמי פגיעה: מי שנפגע בתאונת דרכים או בתאונה ביתית שגרמה לפגיעה בכושר ההשתכרות, יקבל דמי פגיעה במשך 91 יום מיום הפגיעה.

מענקים לנפגעי עבודה: תשלומים במסגרת מענק חד פעמי או קצבה חודשית עבור שיקום רפואי, שיקום נפשי, החלמה, שיקום מקצועי, ריפוי  למי שנפגע בתאונת עבודה.

פיצוי ללוקים במחלת מקצוע: לוקה במחלת מקצוע (מחלה שנגרמה עקב גורם מזיק במקום העבודה) זכאי לדרוש פיצוי הזהה לזה שמקבלים עבור תאונה במקום העבודה.

תגמולים, פיצויים והטבות לנפגעי פעולות האיבה: מי שנפגע באופן פיזי או נפשי עקב פעולת איבה שך כח עוין זכאי לבקש הטבות, תגמולים, פיצויים, טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי, שיקום ועוד.

קצבאות נכות: נכה בעל אחוזי נכות הגבוהים מ40, זכאי לקבל קצבת נכות שסכומה נקבע בהתחשב במשכורתו טרם הפגיעה שגרמה לנכות וכן בהתחשב במספר בני המשפחה התלויים בו לפרנסתם, בכפוף לתביעת נכות.

גמלת ניידות: מיועדת למי שעקב נכות אינו מסוגל להתנייד באופן עצמאי. הזכאים לגמלה יכולים לבקש גמלה הנושאת בהוצאות הניידות, לדוגמא: הלוואה לרכישת רכב, קצבה חודשית, תשלומים עבור תחבורה ציבורית, פטור מתשלום אגרת רכב, תו חנייה ונכה ועוד.

תשלום הבטחת הכנסה: תשלום משכורת באופן מלא למי שאינו מסוגל לפרנס עצמו ומשפחתו כלל. גובה התשלום החודשי נקבע בהתאם לקריטריונים שונים כגון משכורת ממוצעת במשק, מספר התלויים במפרנס וכו'.

תשלום השלמת הכנסה: תשלום משכורת חלקית למי שמשכורתו אינה מגיעה לתקרת המינימום הקבועה בחוק.

קצבת שאירים: קצבה חודשית ליתומים ואלמנות שהיו תלויים בפרנס שנפטר, על מנת לאפשר קיומם.
גמלאות לילד נכה: גמלה המוענקת לילדים מגיל שלושה חודשים ועד 18. גובה הגמלה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות של הילד וכן מידת התלות שלו בסובבים אותו. הזכאות לגמלה אינה קבועה ונקבעת על פי פרמטרים שונים.

תשלומי ביטוח זקנה: תשלום חודשי קבוע לאחר גיל הפרישה.

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר